Makuladegeneration

Behandlingsförlopp
1

Orsaker och symtom

Makuladegeneration är en progressiv ögonsjukdom där det sker en skada på synreceptorerna i området för den skarpaste synen, makula (också känd som "gula fläcken"). Detta leder till försämring eller förlust av det centrala, skarpa seendet. Med tiden kan också detaljer och färger inte längre uppfattas korrekt. I de flesta fall bibehålls dock det perifera seendet, vilket gör att de drabbade trots bristen på skärpa kan klara sig mer eller mindre självständigt inomhus och utomhus. Sjukdomen uppträder vanligtvis i det åldrande ögat. I västländerna är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) den vanligaste orsaken till permanent synförlust hos personer över 65 år. Uppskattningsvis är cirka 67 miljoner människor drabbade i Europeiska unionen.

Symtom på makuladegeneration:

  • Oskarp fläck i mitten av synfältet
  • Förlust av det centrala synskarpheten
  • Förvrängd och vågig syn när man fokuserar på en rak linje med ett öga

Kontakta din vårdcentral eller optiker för undersökning och remiss till specialistvård om du misstänker att du drabbats av makuladegeneration.
 

Frågor

Är makuladegeneration ärftlig?

Ärftlighet spelar en viktig roll i utvecklingen av AMD. Om du har släktingar i första led med AMD, har du en ökad risk att drabbas av AMD.

Kommer jag att bli helt blind på grund av makuladegeneration?

Vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är "endast" det centrala seendet påverkat. Det perifera seendet (seendet runt omkring centrum) förblir oftast någorlunda bra. Följaktligen leder AMD sällan till fullständig blindhet.

Vad kan jag göra för att skydda mina ögon?

Studier har visat att en viss förebyggande effekt kan uppnås genom att sluta röka, bibehålla en hälsosam vikt samt reglera blodtrycket. Även tillräcklig fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt. Dessutom kan, i samråd med din ögonläkare, speciella kosttillskott intas för vissa former av AMD, som innehåller antioxidanter (lutein och zeaxantin, som också finns i gröna bladgrönsaker) i en speciell sammansättning, eftersom det antas att det kan försena uppkomsten av sjukdomens senare skede. Det viktigaste är dock att du konsulterar en ögonläkare omgående vid symtom, särskilt om ditt andra öga är drabbat, eftersom ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre är resultaten av terapin.

Vid vilken ålder uppstår symtom/besvär?

I regel uppträder AMD, som namnet antyder, vanligtvis först i åldern över 60 år. När besvär visar sig beror på den individuella förloppet.

Vilka behandlingsalternativ finns det för makuladegeneration?

Om en behandling är möjlig beror på formen av AMD.

Ungefär 80-90 % av personerna med AMD har torr makuladegeneration. För den torra formen finns det för närvarande ingen effektiv behandling.

För majoriteten av patienterna med våt AMD utgör regelbundna tillförsel av kärltillväxthämmande substanser (så kallade VEGF [vascular endothelial growth factor]-hämmare), som appliceras smärtfritt i glaskroppen under lokalbedövning, i allmänhet den mest effektiva behandlingen för att bromsa eller till viss del även stoppa det överdrivna tillväxten av de sjukliga kärlen och deras konsekvenser i sjukdomens vidare förlopp.

Vilka risker och komplikationer finns det vid behandling av våt makuladegeneration?

Det har genomförts ett stort antal studier om systemiska och lokala biverkningar av "Anti-VEGF-injektioner". Dessa har visat att risken visar sig vara mycket låg. De vanligaste besvären är kortvariga irritationer och synstörningar, särskilt på injektionsdagen.

Visa alla

Gå till 1177.se
Kontakt