Makuladegeneration

Behandlingsförlopp
2

Forschung und Diagnose

När synen förändras kan ögonläkaren undersöka om det beror på makuladegeneration. Följande undersökningsmetoder är möjliga:

  • Synkärpa och undersökning med hjälp av en speciell avbildning av ett rutnät (det s.k. Amsler-gittret). Det går även att göra det som ett enkelt självtest hemma (se nedan).
  • Ögonbottenundersökning av bakre ögonsegmentet med hjälp av en lupp på spaltlampan, liknande ett mikroskop.
  • Färgämnesundersökningar (även kallad fluoresceinangiografi eller FAG): Efter injektion av färgämnet i en armven kan abnorma kärl i ögonbotten visualiseras.
  • Undersökning med optisk koherenstomografi (OCT): En icke-termisk laser skannar beröringslöst näthinnans centrum. De olika näthinneskikten visas i snittbilder.

Testa dina ögon med Amsler-gitter:

Vid alla former av makula-sjukdomar, även de som inte är behandlingsbara, blir de raka linjerna i gittret ofta vågiga och förefaller förvrängda. Tidig upptäckt av en våt form av AMD är dock mycket viktig. Ju tidigare behandlingen påbörjas, desto större är chansen att minska skadan. Om du redan har vågor på grund av en obotlig torr AMD är det avgörande att reagera omedelbart om de befintliga vågorna förändras.
 
 

Frågor

Är makuladegeneration ärftlig?

Ärftlighet spelar en viktig roll i utvecklingen av AMD. Om du har släktingar i första led med AMD, har du en ökad risk att drabbas av AMD.

Kommer jag att bli helt blind på grund av makuladegeneration?

Vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är "endast" det centrala seendet påverkat. Det perifera seendet (seendet runt omkring centrum) förblir oftast någorlunda bra. Följaktligen leder AMD sällan till fullständig blindhet.

Vad kan jag göra för att skydda mina ögon?

Studier har visat att en viss förebyggande effekt kan uppnås genom att sluta röka, bibehålla en hälsosam vikt samt reglera blodtrycket. Även tillräcklig fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt. Dessutom kan, i samråd med din ögonläkare, speciella kosttillskott intas för vissa former av AMD, som innehåller antioxidanter (lutein och zeaxantin, som också finns i gröna bladgrönsaker) i en speciell sammansättning, eftersom det antas att det kan försena uppkomsten av sjukdomens senare skede. Det viktigaste är dock att du konsulterar en ögonläkare omgående vid symtom, särskilt om ditt andra öga är drabbat, eftersom ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre är resultaten av terapin.

Vid vilken ålder uppstår symtom/besvär?

I regel uppträder AMD, som namnet antyder, vanligtvis först i åldern över 60 år. När besvär visar sig beror på den individuella förloppet.

Vilka behandlingsalternativ finns det för makuladegeneration?

Om en behandling är möjlig beror på formen av AMD.

Ungefär 80-90 % av personerna med AMD har torr makuladegeneration. För den torra formen finns det för närvarande ingen effektiv behandling.

För majoriteten av patienterna med våt AMD utgör regelbundna tillförsel av kärltillväxthämmande substanser (så kallade VEGF [vascular endothelial growth factor]-hämmare), som appliceras smärtfritt i glaskroppen under lokalbedövning, i allmänhet den mest effektiva behandlingen för att bromsa eller till viss del även stoppa det överdrivna tillväxten av de sjukliga kärlen och deras konsekvenser i sjukdomens vidare förlopp.

Vilka risker och komplikationer finns det vid behandling av våt makuladegeneration?

Det har genomförts ett stort antal studier om systemiska och lokala biverkningar av "Anti-VEGF-injektioner". Dessa har visat att risken visar sig vara mycket låg. De vanligaste besvären är kortvariga irritationer och synstörningar, särskilt på injektionsdagen.

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Visa alla

Gå till 1177.se
Kontakt