Diabetesretinopati

Behandlingsförlopp
1

Orsaker och symtom

Makulaödem

Ansamlningar av vätska (ödem) uppstår genom läckage i kapillärernas vägg runt näthinnans centrum (makula). Makulaödemet är svårt att behandla och är den främsta orsaken till synstörningar hos diabetiker.

Symptom:

  • Mindre skarpt seende
  • Dubbelseende
  • Bilder från ovan, nedan och sidan uppfattas mindre skarpt.

Ta kontakt med oss eller din vårdcentral för att få remiss till våra specialitster. 

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt