Diabetesretinopati

Behandlingsförlopp
2

Undersökning och diagnos

För diabetiker är det viktigt med regelbundna kontroller hos ögonläkaren. Diabetisk retinopati uppträder vanligtvis i båda ögonen, dock inte alltid samtidigt, och orsakar ofta inga symtom alls i början. Det är därför klokt att låta en ögonläkare regelbundet undersöka ögonen (varje år eller vartannat år). Ju tidigare ögonproblem upptäcks, desto större är chansen att bestående synnedsättning eller till och med blindhet kan förhindras.

Under ögonläkarens undersökning av en patient med diabetes undersöks näthinnan med särskild uppmärksamhet. Detta sker vanligtvis efter att droppar för att vidga pupillen har administrerats. Vid behov tas bilder av näthinnan genom injektion av ett färgämne (fluorescensangiografi). På detta sätt kan områden med dålig blodförsörjning och/eller läckande blodkärl tydligt och jämförbart avbildas.

En OCT-skanning kan också användas för att fastställa närvaron av ett makulaödem. Med en OCT-skanning visualiseras de djupare skikten av näthinnan. OCT använder en ljusstråle för att skapa en bild av en tvärsnitt av näthinnan.

Få remiss av din optiker eller vårdcentral för att  träffa våra specialister. Du kan även kontakta oss direkt genom egenremiss.

 

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt