Diabetesretinopati

Behandlingsförlopp
5

Behandling

För att undvika skador eller begränsa dem så mycket som möjligt är en bra inställning av diabetes och ett bra blodtryck mycket viktigt. Trots en god inställning kan det dock bli nödvändigt att påbörja en behandling. Oftast handlar det inledningsvis om laserbehandling.

Laserbehandlingar

Laserbehandlingar utförs av flera anledningar. De viktigaste är:

  • Minskning av makulaödem. Ett makulaödem är en ansamling av vätska i makulan.
  • Försegling av mikroaneurysm. Mikroaneurysm är lokalt begränsade utbuktningar på små blodkärl eller kapillärer.
  • Kontroll och/eller förebyggande av nybildning av blodkärl.

Kryokoagulation (behandling genom frysning)

Om upprepade laserbehandlingar inte visar tillräcklig effekt, kan det bli nödvändigt med en ytterligare frysbehandling (kryokoagulation) av näthinnan. Därmed kan de perifera delarna av näthinnan, som ofta inte är lättåtkomliga med laser, ytterligare behandlas.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Vitrektomi

Vid omfattande nybildning av blodkärl eller vid blödningar i glaskroppen som inte vill läka av sig själva kan ögonläkaren överväga en operation. Detta kallas för vitrektomi. Under denna operation tas glaskroppen (och även blödningen i glaskroppen) bort. Eventuella befintliga patologiska nybildningar av blodkärl och membran kan tas bort, och ett ytterligare laserförfarande kan utföras.

Schematisk representation av en vitrektomi för att eliminera en blödning i glaskroppen vid diabetes mellitus. Under vitrektomin avlägsnas glaskroppen och nybildningar av blodkärl med ett sug-skärinstrument.

Injektioner nära eller i ögongloben Makulaödem är svåra att behandla. Det första alternativet kan vara laserbehandling. Om ödemet inte svarar tillräckligt på behandlingen kan ett läkemedel injiceras bredvid eller i ögat.

Vid tidig nybildning av blodkärl kan ögonläkaren föreslå injektion av ett kärltillväxthämmande medel i glaskroppen. När nybildningen av blodkärl är reducerad kan ögat, om nödvändigt, behandlas vidare med laser eller eventuellt en vitrektomi.

Gå till 1177.se
Kontakt