Diabetesretinopati

Behandlingsförlopp
6

Resultat och eftervård

Typ-1-Diabetes

Den första ögonläkarundersökningen för patienter med typ 1-diabetes bör ske fem år efter diagnosen eller senast två år efter pubertetens början.

Typ-2-Diabetes

Vid typ 2-diabetes måste den första ögonläkarundersökningen ske senast tre månader efter diagnosen.

Schwangere Frauen und Kinder

Gravida kvinnor och barn med diabetes måste genomgå ögonundersökningar tidigare.

Som en grundläggande regel gäller: Personer med diabetes måste regelbundet och minst en gång om året undersökas av en ögonläkare. Vid uppkomst av de första sjukdomssymptomen även oftare.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt