Torra ögon

Behandlingsförlopp
2

Torra ögon - Undersökning och diagnos

Under läkarbesöket kommer du att få berätta om din situation och när du upplever besvärande torrhet. Använder du läkemedel gås det igenom för att utesluta att orsaken står att finna som biverkning till dessa läkemedel. Läkaren kan droppa ett ofarligt färgämne i dina ögon för att bedöma tårfilmens tjocklek och kvalitet. I vissa fall kan en analys av din tårvätska göras för att ytterligare bedöma kvaliteten av denna.

Gå till 1177.se
Kontakt