Torra ögon

Behandlingsförlopp
3

Remiss

Din läkare eller optiker är din första kontaktperson vid problem med ögonen, såsom torra ögon. Om de anser att du behöver specialistvård kommer du att hänvisas vidare. Du kan diskutera med din läkare eller optiker till vilken vårdgivare du vill bli hänvisad till.

I flera regioner är det även möjligt att besöka oss genom egenremiss.

Gå till 1177.se
Kontakt