4

Egenvård vid torra ögon

Det finns flera åtgärder du själv kan vidta för att lindra besvären med torra ögon:

  • Miljö: Undvik drag, rök, torr- och dammig miljö samt allergiframkallande ämnen.
  • Kontaktlinser: Undvik kontaktlinsanvändning.
  • Ögondroppar: Använd smörjande ögondroppar.
  • Massera ögonlocken: Värm ögonen med t.ex. en vetekudde eller uppvärmd ögonmask. Massera sedan ögonlocken för att stimulera tårproduktionen.
  • Skärm: Vid skärmarbete, placera inte TV- eller datorskärmen för högt då detta ökar avdunstningen av tårvätskan. Begränsa din mobilanvändning. Ta pauser vid synansträngande aktiviteter.

Behandlingsfilmer

Massera ögonlock för att mildra besvär med torra ögon

Gå till 1177.se
Kontakt