Torra ögon

Behandlingsförlopp
1

Orsaker och symtom torra ögon

Vad orsakar torra ögon?

Besvären blir vanligare med stigande ålder. Det beror antingen på minskad tårsekretion eller försämrad kvalitet på tårvätskan. Man kan även ha blandformer av dessa tillstånd. Det vanligaste tillståndet är bristande tårfilmskvalitet. Besvären är ofta långvariga och ibland kroniska. Man kan sällan helt bota tillståndet men rätt behandling ger god lindring.

  • Ålder: Med ökande ålder avtar tårproduktionen och kvaliteten försämras.
  • Hormoner: Hormonella förändringar vid graviditet, amning, och under klimakteriet kan ge ögonytans slemhinna en försämrad kvalitet.
  • Kontaktlinser: Dagligt användande av kontaktlinser.
  • Miljö: Torr, varm, rökig eller dammig miljö.
  • Sjukdomar: Bakterie- eller virusinfektioner, vissa immunologiska sjukdomar, vissa hudsjukdomar, allergier och läkemedelsbiverkningar.
  • Skärm / starkt ljus: Synansträngning vid datorarbete, överdriven mobilanvändning, bilkörning, starkt ljus eller dålig belysning.
  • Efter ögonkirurgi: Synkorrigerande operationer ger ofta torrare ögon. I de flesta fall är detta något som går över efter en tid, men ibland blir besvären långvariga.

 

Så upplevs torra ögon
Symptom på torra ögon beskrivs ofta som gruskänsla, skav, sveda, en brännande känsla, röda ögon, ljuskänslighet och dimsyn som varierar i intensitet. Om torrheten beror på en låg kvalitet på tårvätskan, snarare än en för låg tårproduktion, brukar ögonen försöka att kompensera kvalitetsbristen med ökad produktion av vätskekomponenten från tårkörteln. Det innebär att rinnande ögon paradoxalt nog är ett symptom på torra ögon. Ögonen upplevs då som rinnande, framförallt vid kyla, starkt ljus och blåst, exempelvis vid utomhusvistelse. Dessa tårar kallas reflextårar och de har sämre smörjande egenskaper än den ordinarie tårfilmen.

Gå till 1177.se
Kontakt