Torra ögon

Behandlingsförlopp
5

Det finns tyvärr ingen definitiv behandling för torra ögon. Rådet blir oftast att fortsätta med ögondroppar eller prova andra ögondroppar och att undvika sådant som du gör som kan orsaka torra ögon.

Om dina besvär beror på för låg produktion av tårvätska sätter läkaren in s.k. tårpluggar som minskar utflödet ut ögat och därmed behålls mer fukt i ögat.

Det finns också behandlingar med inrarött ljus som du kan betala för själv. Bergman Clinics har genomfört tester med sådana behandlingar men patienternas upplevda nytta motsvarade tyvärr inte kostnaden för sådan behandling.

Gå till 1177.se
Kontakt