Glaukom

Behandlingsförlopp
2

Forskning och diagnos av glaukom

Obehandlad glaukom (grön starr) kan leda till irreparabla skador på synnerven och därmed till blindhet. Därför är det särskilt viktigt med tidig upptäckt av glaukom genom regelbundna undersökningar hos ögonläkaren.

Glaukom kan diagnostiseras på följande sätt:

Applanationstonometri (mätning av ögontrycket)

Applanationstonometri är den mest använda metoden för att mäta trycket inne i ögat. Ögontrycket mäts smärtfritt med hjälp av en mässknopp efter en kortvarig bedövning av ögonskiktet. Det är oumbärligt för diagnos av glaukom samt för uppföljning av glaukompatienter. En variation av denna mätprincip fungerar beröringslöst genom en smärtfri luftimpuls mot hornhinnan (icke-kontakttonometri).

Funduskopi (ögonbottenundersökning)

Med funduskopi är det möjligt att bedöma ögats strukturer i den bakre delen av ögat, särskilt med tanke på glaukom, synnerven och dess blodcirkulation, för att eventuellt utesluta glaukom eller för att genomföra en följdkontroll hos glaukompatienter.

Gonioskopi

Gonioskopi är en undersökning av kammarvinkeln, som ligger mellan hornhinnan och iris och genom vilken kammarvattnet rinner ut. Om kammarvinkeln är för trång generellt sett eller om avflödet delvis är blockerat av vävnad eller kärl kan ögontrycket vara kroniskt för högt eller stiga akut och leda till vinkelförträngningsglaukom eller sekundärt glaukom med skada på synnerven eller en akut glaukomattack med mycket höga ögontrycksvärden. Gonioskopi bör utföras vid misstanke om glaukom för att bedöma bredden och strukturen på kammarvinkeln samt hos glaukompatienter under förloppet.

Perimetri

Perimetri är en funktionsanalys av det visuella området och mäter om det finns eventuella utfall eller begränsningar i synfältet som tyder på glaukom eller om de förblir stabila eller ökar hos glaukompatienter under förloppet.
 

Frågor

Behöver jag ta ut mina kontaktlinser innan en synfältsundersökning?

Endast om du bär multifokala linser behöver du ta ut dessa för synfältsundersökningen. Andra kontaktlinser och din glasögon kan bäras under undersökningen.

Får jag ögondroppar innan en synfältsundersökning?

Innan enbart en synfältsundersökning ges inget läkemedel till dig. Du kan köra bil eller cykla. Ibland kan ögonläkaren besluta att ge ögondroppar för att vidga pupillen för att kunna genomföra nödvändiga vidare undersökningar av ögat. I detta fall ser du sämre under några timmar och får inte delta aktivt i trafiken under denna tid.

Vad är de möjliga riskerna och komplikationerna med en glaukombehandling?

Riskerna med behandlingen beror på behandlingstypen och kommer att diskuteras av ögonläkaren med dig innan behandlingen påbörjas.

Vad är högt ögontryck?

Ögonen producerar kontinuerligt vätska (kammarvatten). Denna vätska förser hornhinnan och linsen och skapar ett visst tryck i ögat (ögontryck), eftersom produktionen och avflödet av kammarvattnet är i balans. På detta sätt behåller ögat sin stabilitet och form. Om denna balans är störd, till exempel för att avflödet av kammarvattnet från ögat fungerar sämre, stiger ögontrycket. Genom detta ökade tryck i ögat kan nervfibrerna i synnerven skadas.

Vilka typer av glaukom finns det?

Det finns olika typer av glaukom:

Kroniskt öppenvinkelglaukom Detta är den vanligaste formen av kroniskt glaukom. Vid öppenvinkelglaukom är avflödet av kammervätska från ögat försvårat, vilket orsakar att ögontrycket kroniskt är lätt eller också markant förhöjt. Detta leder till de karaktäristiska skadorna på synnerven och en begränsning av synfältet.

Normaltrycksglaukom Normaltrycksglaukom skiljer sig från öppenvinkelglaukom genom att de typiska skadorna på synnerven med synfältsbortfall inträffar trots att ögontrycket fortfarande är normalt.

Trångvinkelglaukom Vid denna form av glaukom är utrymmet mellan hornhinnan och iris mycket trångt, så att kammervattnet i ögat har svårt att nå avflödessystemet i vinkeln mellan hornhinnan och iris. Denna anatomiska egenskap observeras oftare hos mycket långsynta, små ögon eller vid en mycket avancerad katarakt.

Akut glaukom Vid akut glaukom uppstår en plötslig begränsning av avflödet av kammarvatten i ögat, vilket kan orsaka att ögontrycket ibland stiger mycket kraftigt inom loppet av timmar. Detta mycket smärtsamma tillstånd är en nödsituation och kräver omedelbar behandling.

Sekundärt glaukom Glaukom kan också uppstå som följd av en annan ögonsjukdom eller en tidigare olycka i ögat. Detta kallas sekundärt glaukom.

Medfött glaukom Av alla typer av glaukom är det medfödda glaukomet det sällsyntaste. Vid denna form av glaukom föreligger en medfödd förändring av kammarvinkeln.

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Visa alla

Gå till 1177.se
Kontakt