Venocklusion i ögat

Lyssna

En venocklusion innebär en störning av blodflödet i ett avflödande blodkärl i näthinnan. Flera av dessa små vener möts i synnervshuvudet och bildar centralvenen. Man skiljer mellan om det är en grenavocklusion där endast en del av näthinnan har minskad blodtillförsel eller en centralvenocklusion där hela ögats näthinna är drabbad.

Venocklusion i ögat
Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Orsaker till venocklusion i ögat

När en ven blockeras störs tillförseln till näthinnan och detta resulterar i blödning och svullnad i den omgivande näthinnan. Dessa svullnader är den främsta orsaken till dålig syn. På lång sikt skadas näthinnan oåterkalleligt och synen blir permanent sämre. En hälsosam kost, motion, bra blodtryckskontroll, viktkontroll samt förebyggande av diabetes är olika sätt att minska risken för venös ocklusion.

Symtom på en venocklusion i ögat

En venös ocklusion kan leda till en försämring av synen som sker i olika takt. Vanligtvis är det smärtfritt och det är nästan alltid bara ett öga som påverkas. Typiska symtom är:

  • Central oskärpa
  • Dimsyn
  • Stundom även förvrängd perception

Symtomen kan variera i svårighetsgrad. I lindriga fall märks endast en liten dis i synfältet, men i svåra fall kan synskärpan reduceras till den grad att ögat endast kan urskilja grova konturer.

Diagnos av en venocklusion i ögat

I många fall kan diagnosen ställas genom att undersöka ögats bakre del. Ytterligare vaskulär avbildning (fluorescensangiografi) gör det möjligt att skilja mellan venös ocklusion med bevarat blodflöde till de minsta kärlen, och sjukdom med ocklusion av kapillärbädden. Denna klassificering av venösa ocklusioner har prognostisk och terapeutisk betydelse. Eftersom dessa fynd initialt kan förändras snabbt, är noggrann övervakning nödvändig.

Behandling av en venocklusion i ögat

Venocklusioner kan inte behandlas kausalt. Alla terapeutiska åtgärder syftar till att begränsa synförlust och undvika sena komplikationer. Terapin anpassas efter graden och typen av cirkulationsstörning. Det kliniska förloppet kan vara mycket olika, så möjliga behandlingskombinationer måste bestämmas individuellt. Om blodförtunnande behandling, som ibland rekommenderas vid venocklusioner, förbättrar förloppet är vetenskapligt inte tydligt bevisat.

Laserterapi

I många år ansågs laserbehandling vara den gyllene standarden för behandling. Det används än idag i utvalda fall för att minska svullnad. Vid venösa grenocklusioner kan synen till och med förbättras. Vid central venocklusion kan laserkirurgi inte uppnå någon förbättring av synen. En annan viktig indikation för laserbehandling är om det har skett en omfattande ocklusion med förlust av de fina kapillärerna i näthinnan och bildandet av patologiska fibrovaskulära neoplasmer med blödning i ögat. Detta bromsar då sjukdomsförloppet och minskar risken för sena komplikationer.

Läkemedel och kirurgisk terapi

Standardbehandlingen för behandling av näthinneödem idag är medicin som ges direkt i ögat. De är avsedda att minska retinal svullnad och därigenom förbättra synen. Två grupper av läkemedel används för närvarande. De vanligaste läkemedlen är de som blockerar tillväxtfaktorer i ögat och tätar kärlväggarna (VEGF-blockerare). Dessa mediciner har visat sig vara effektiva vid behandling av näthinnesvullnad till följd av andra makulära sjukdomar och med upprepad behandling uppnår de en betydande minskning av svullnaden.

Alternativen, längre verkande kortisonpreparat, har fördelen av en relativt lång verkningstid på flera månader. Ökat ögontryck och grumling av den naturliga linsen i ögat är dock vanliga biverkningar som vanligtvis kan behandlas. Det är fortfarande oklart om framgången med läkemedelsbehandlingar kommer att bestå på lång sikt. I avancerade fall kan kirurgisk behandling övervägas. Om det finns en allvarlig blödning i ögat, tas den blödande glaskroppen och de befintliga nya kärlen bort som en del av en vitrektomi. Detta kan också försöka förbättra kroniska retinala ödem och undvika behovet av regelbundna medicininjektioner. Nödvändig laserterapi kan också utföras under proceduren. Om sena komplikationer uppstår med ökat ögontryck är trycksänkande ingrepp nödvändiga. Tidig och konsekvent terapi kan förhindra sådana progressioner.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt