Dr. Markus Karlsson

Ögonläkare
Dr. Markus Karlsson
  • Legitimerad läkare, specialist på ögonsjukdomar
  • Vidareutbildad inom glaukom
  • Chefläkare Memira, Bergman Clinics, Sverige
Läs mer

Arbetslivserfarenhet

Dr. Markus Karlsson började sin läkarbana vid Ögonkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, där han blev överläkare 2013. Under 2016-2017 var han medicinskt ansvarig läkare vid ögonkliniken i Eksjö och sedan överläkare på A6 ögonklinik i Jönköping. År 2020 öppnade han i egen regi Tranås ögonklinik som sedan 2023 ingår i Bergman Clinics ögonkliniker.

Dr. Karlsson är även verksam som adjungerad lärare vid Linköpings universitet och en efterfrågad föreläsare inom glaukom vid ögonkliniker i Sverige och internationellt. Han har även publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ämnet.

Utbildning

Dr. Karlsson är utbildad vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort både sin AT-tjänstgöring och specialistutbildning till ögonläkare på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Parallellt med specialistutbildningen doktorerade Dr. Karlsson vid IKE Hälsouniversitetet. Han disputerade 2014 med avhandlingen “Oxidative stress-related damage of retinal pigment epithelial cells – possible protective properties of autophagocytosed  iron-binding proteins”

Föreningar och medlemskap

  • Svenska Läkarförbundet
  • Sekreterare i Svenska Glaukomförbundets styrelse
  • Representant i nationella arbetsgruppen för glaukom
  • Medlem i European Glaukoma Society
Gå till 1177.se
Kontakt