Premiumlins

Lyssna

Vid en gråstarrsoperation tas grå starren bort genom att den naturliga linsen byts ut mot en så kallad standardlins. En linsbytesoperation (RLE) är exakt samma operationsmetod som vid en gråstarrsoperation. Skillnaden är att vid ett linsbyte används linser som kan reducera behovet av glasögon. I vissa regioner kan man välja att uppgradera till en sådan lins (kallas premiumlins) och detta tillägg är en privat kostnad. 

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Ålderssynthet och linsbyte (RLE)

När man blir äldre drabbas man av ålderssynthet som gör att man ser sämre på nära håll. Då finns flera alternativ för att korrigera synen. Man kan antingen använda läsglasögon, progressiva glasögon, eller genomgå en linsbytesoperation, känd som Refractive Lens Exchange (RLE). Under en sådan operation tas ögats naturliga lins bort och ersätts med en konstgjord lins. Dessa konstgjorda linser finns i olika varianter som gör att glasögonbehovet minskas delvis eller helt. 

Ett linsbyte kan korrigera alla typer av synfel: ålderssynthet, närsynthet, översynthet, och astigmatism.

Premiumlinser

Ett linsbyte är exakt samma operationsmtod som används vid en gråstarrsoperation. I vissa regioner erbjuds möjligheten att uppgradera till så kallade premiumlinser vid en gråstarrsoperation. Dessa premiumlinser är samma typ som de som används vid ett linsbyte och kan minska eller helt ta bort behovet av glasögon. Gråstarrsoperation får man via sin Region till en patientavgift. Medan ett linsbyte och tillägg för premiumlinser är en privat kostnad.

Vad är en standardlins?

En standardlins är den lins som ingår vid en gråstarrsoperation via din Region. Optiken i en standardlins är sfärisk och monofokal, dvs. den fungerar som ett enkelt förstoringsglas genom en relativt okomplicerad optik för en fast avståndsskärpa. Den har använts och används på många miljoner patienter över hela världen. Den skiljer sig från en premiumlins, vilken har en mer komplicerad optik med flera styrkor som kan reducera behovet av glasögon delvis eller helt.  

Vilka olika premiumlinser finns det?

Utöver standardlinsen finns det en rad olika linser där man genom särskild optik försöker optimera resultatet. En översikt:

  1. Toriska linser
    Toriska linser lämpar sig för att korrigera brytningsfel (astigmatism). Detta för att patienter ska kunna ha enklare glasögon efter operationen. Astigmatism kan i vissa fall vara svårt att helt korrigera med glasögon och linser. Toriska linser är meningsfulla för de med astigmatism på över 1,5 dioptrier. Eftersom de även är slipade kurvade, kompenserar de i stor utsträckning astigmatismen i hornhinnan. De är en relativt dyr specialtillverkning och kräver en mycket noggrann förberedelse och en mycket exakt implantationsteknik från operatörens sida. Bortsett från den förbättrade livskvaliteten, blir de ekonomiskt försvarbara om ett eller annat glasögonköp blir billigare på grund av de då nödvändiga enklare glasen.
  2. Multifokala linser - premiumlinser 
    Multifokala linser blir alltmer populära. Dessa konstgjorda linser är slipade så att de både återger en skarp bild på avstånd samt en bild av närområdet på näthinnan. Hjärnan kan sedan välja att fokusera långt bort eller den närmare bilden. Den dubbla effekten skapas oftast med koncentriska ringar som fungerar olika beroende på pupillens storlek. Nyare multifokala linser avbildar också mellanavståndet, till exempel för skärmarbete, väl. Dessa multifokala linser kan även kombineras med en torisk slipning (se ovan) och tillåter då ofta en ännu mer individuell anpassning och eventuellt också bättre synskärpa.

I vissa regioner kan du, som nämnt ovan, välja att uppgradera de nya linserna till så kallade premiumlinser vid en gråstarrsoperation. När du är på en undersökning hos Bergman Clinics kan du fråga vad som gäller i just din region. 

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt