Personligt förhållningssätt

Personlig behandling

Lyssna

Vi tycker det är mycket viktigt att förse våra patienter (och deras anhöriga) med omfattande och bra information. Därför ser vi till att ge en bra förklaring om saker som diagnosen, behandlingsalternativen, vad dessa alternativ innebär, vilka risker vissa behandlingar medför, vad klienten själv kan göra för att främja sin återhämtning, och så vidare.

Gå till 1177.se
Kontakt