Ögats anatomi

Lyssna

Ögat innehåller många olika komponenter, som på ett mycket fascinerande sätt samverkar för att du ska kunna se och tolka din omvärld. Varje beståndsdel fyller en viktig funktion för synen. Här kan du läsa mer om dessa beståndsdelar.

ogats anatomi
Ögats anatomi
Gå till 1177.se
Kontakt