Vår historia

Lyssna

2007 etablerades Memira genom sammanslagning av företag inom refraktiv kirurgi i de skandinaviska länderna. 2018 öppnades den första kliniken inriktad på ögonsjukvård med fokus på kataraktoperationer i Stockholm. Sedan dess har vi anslutit kliniker på ett antal orter, och 2024 bär dessa kliniker namnet Bergman Clinics.

Bergman Clinics grundades för nästan 30 år sedan i Nederländerna och är en starkt växande, internationell verksamhet med över 140 specialistkliniker i Nederländerna, Sverige, Danmark, Norge, och Tyskland. I Sverige fokuserar Bergman Clinics enbart på ögonsjukvård, medan vi i Nederländerna och Tyskland även är verksamma inom kärlkirurgi, estetisk kirurgi och ortopedi, gynekologi, med flera områden.

Under varumärket Memira erbjuder vi fortsatt refraktiv kirurgi i Skandinavien och i Nederländerna. Läs mer om Memiras historia på memira.se. Gemensamt för alla våra kliniker är vårt fokus på att erbjuda högkvalitativ medicinsk vård.

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

I Sverige bytte Memiras verksamhet inom ögonsjukvård på uppdrag av Svergies regioner namn tll Bergman Clinics under våren 2024. 

Personligt tillvägagångssätt

Vi vill erbjuda alla våra partners – från patient till sjukförsäkringen – hög medicinsk kvalitet till ett rimligt pris. Alla våra kliniker har en attraktiv miljö med högkvalitativ utrustning.

  • Vi garanterar utmärkt arbete som alltid är holistiskt och personligt anpassat till den enskilda klienten
  • Våra patienter och organisationen av deras medicinska behandling är i centrum för allt vi gör
  • Vi arbetar enligt de högsta kvalitetsstandarderna och organiserar våra processer och affärsflöden mycket professionellt
  • Våra patienter kan lita på att deras förväntningar uppfylls i hög grad

Gå till 1177.se
Kontakt