Hängande ögonlock (ögonlockptos)

Lyssna

En ögonlockptos avser hängande av det övre ögonlocket. Den medfödda formen kallas för kongenital ptos. Bergman Clinincs läkare hjälper dig från diagnos till behandlingsalternativ och en eventuell operation.

Hängande ögonlock - ögonlockskirurgi

Hängande ögonlock heter Ptosis på latin. En av de vanligare orsakerna är en ökning och slapphet i huden på övre ögonlocket, vilket sedan kan leda till det klassiska hängande ögonlocket. Jämfört med det normala tillståndet täcker då det övre ögonlocket hornhinnan, vilket i vissa fall kan påverka synen. I andra fall kan det vara så att synen inte påverkas, men det estetiska utseendet utgör ett problem.

Ptosis kan vara knappt märkbar (lätt ptosis) till svåra fall där ögonlocket hänger så lågt att det täcker pupillen och begränsar synen. Genom att böja tillbaka huvudet kan detta delvis kompenseras. Följden blir då en tvångsställning av huvudet med motsvarande besvär. Innan någon behandling påbörjas vid ptosis krävs därför en exakt diagnos av den underliggande orsaken.

Hos vuxna är den vanligaste orsaken till ptosis separation eller sträckning av senan till muskeln som lyfter ögonlocket (ögonlockshöjaren). Denna process kan vara en följd av åldrandet, som en postoperativ komplikation efter en katarakt- eller annan ögonoperation, eller som en följd av en skada eller trauma mot ögat. Ett "hängande ögonlock" hos vuxna kan också uppträda som en komplikation av en annan sjukdom som påverkar ögonlockets muskler eller nerver, såsom neurologiska sjukdomar, muskelsjukdomar och i sällsynta fall tumörer i ögonhålan. Beroende på orsaken måste sedan lämplig behandling väljas. En inte ovanlig orsak till ptosis hos äldre är förlamning av ögonnerven på grund av diabetes eller högt blodtryck.

Behandling av hängande ögonlock

Behandlingen av hängande ögonlock beror på flera faktorer, inklusive patientens ålder, ögats rörlighet, ögonlockets höjd, om ett eller båda ögonlocken är drabbade, den kvarvarande funktionen av muskeln etc.

Åldern är en viktig faktor som måste beaktas vid behandlingen. Hos barn kan ptosis leda till irreversibla synskador (amblyopi) på det täckta ögat. Hos vuxna kan det leda till mer eller mindre allvarliga synnedsättningar. Utöver synproblemen kan och bör korrigering av det "hängande ögonlocket" också genomföras för att förbättra de drabbades estetiska utseende och därmed öka deras självkänsla. Hos barn genomförs behandlingen i de flesta fall kirurgiskt. Om amblyopi föreligger kan behandling med plåster, glasögon eller ögondroppar vara nödvändig.

Operation av hängande ögonlock

Kirurgi (eller operation) av ögonlocksplastik syftar till att kirurgiskt korrigera det "hängande ögonlocket", d.v.s. det är en operation som gör det möjligt att lyfta ögonlocket eller återföra det till sin normala position så att ögonlockets position inte längre påverkar synförmågan och samtidigt förbättrar det estetiska utseendet.

Vid operationen "förkortar" kirurgen musklerna som lyfter ögonlocket, vilket gör att patienten kan se bättre och se bättre ut. Vid svår ptosis, när lyftmuskeln är extremt svag, kan ögonlocket fästas vid ögonbrynet så att pannans muskler kan utföra ögonlockslyftet. I andra fall räcker det med en liten veckning av lyftarmuskeln och borttagning av överskottshud på ögonlocket (blefaroplastik) för att lösa problemet.

Din region kan stå för operationen

Beroende på grad av ptosis kan du ha rätt att få din operation bekostad av din region. Om dina hängande ögonlock orsakar hinder för dig i din vardag bekostar ofta regionen operationen. Bedömningen varierar mellan regioner, men generellt gäller det om ögonlocket täcker centrum av pupillen. Bergman Clinincs utför ögonlocksoperationer i Stockholm, Jönköping och i Malmö.

Om regionen inte bekostar din operation är det möjligt att själv finansiera operationen. Prislista finns på din Bergman Clincics ögonklinik.

Efter operationen

Målet med efterbehandlingen är att säkerställa en så snabb och smärtfri läkning som möjligt. Här kan förutom medicinsk lokal och systemisk behandling även fysikaliska terapier användas som främjar sårläkningen. Det måste också kontrolleras om ögonlockets stängning och ögats fuktning fortfarande är säkerställd efter operationen, eller om ytterligare lokal behandling med ögondroppar blir nödvändig.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt