Membran på näthinnan

Lyssna

Ögat liknar en boll med pupillen placerad i mitten av iris, vilket gör att ljus faller på näthinnan (på baksidan av ögat). Näthinnan är den del av ögat där bilder tas emot och sedan överförs via synnerven till hjärnan, där de "bearbetas".

I det centrala området av näthinnan finns gula fläcken, en anatomisk struktur som ligger något mot tinningen på synnervshuvudet.

Ögonundersökning
Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Orsaker till epiretinal glios

Det centrala området av gula fläcken kallas fovea och det mest centrala området kallas foveola. Vi kan bara se tydligt med detta lilla område av näthinnan. Epiretinal glios (andra namn: cellofan makulopati, premakulär fibros eller macular pucker) är en sjukdom i ögat där ett tunt bindvävsmembran växer över den inre ytan av näthinnan. De förändringar som orsakas av tillväxten av epiretinalmembranet leder till förändringar i näthinnans struktur och följaktligen förändringar i synen.

Eftersom hinnan vanligtvis växer över gula fläcken är centralsynen ofta försämrad. Vad gäller orsakerna kan epiretinala membran vara av idiopatiskt ursprung (primärt ursprung) eller sekundärt, d.v.s. de kan uppstå som ett resultat av andra ögonsjukdomar. Idiopatiska epiretinala membran är den vanligaste formen. Sekundära epiretinala membran kan orsakas av:

 • Kärlsjukdomar i näthinnan (diabetes, vaskulära ocklusioner)
 • Inflammatoriska ögonsjukdomar
 • Trauma
 • Intraokulära operationer
 • Intraokulära tumörer
 • Makuladegeneration (AMD)
 • Näthinneavlossningar mm.

Människor som har en historia av epiretinal membransjukdom i ena ögat löper ökad risk att även utveckla sjukdomen i det andra ögat. Det finns inga förebyggande åtgärder för idiopatiska epiretinala membran. Risken för att utveckla sekundära epiretinala membran kan i vissa fall minska om den bakomliggande orsaken diagnostiseras och behandlas på lämpligt sätt. Båda könen påverkas lika mycket av denna patologi.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

 1. Bästa behandlingsresultat
 2. Trygghet och Säkerhet
 3. Kundfokus
 4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt