Makulalhål (Foramen)

Lyssna

Hos ungefär tre till fyra av tusen människor över 50 år uppstår ett hål (Foramen) i näthinnan i makulaområdet. Kvinnor är ungefär dubbelt så ofta drabbade. Det andra ögat kan med tiden också drabbas i upp till 15 procent av fallen.
 
 

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Orsaker till makulahål

Orsaken till sjukdomen är okänd. Det misstänks att åldersrelaterade förändringar i ett tunt skikt på näthinnans yta leder till dragkrafter i makula. Om dessa dragkrafter blir för starka kan den tunna platsen i mitten av näthinnan, kallad fovea, rivas upp, och fotoreceptorerna och nervfibrerna dras isär. Kliniskt ser man då ett litet hål i mitten av näthinnan som patienten upplever som ett centralt bortfall av synen med en tydlig minskning av synskärpan.

Symptom på makulahål

Synstörningen utvecklas ofta långsamt över veckor. När makulahålet är fullt utvecklat finns det vanligtvis tydliga synbesvär. Typiska symptom på det drabbade ögat inkluderar:

 • ett centralt oskarpt och förvrängt bild
 • en störande central mörk fläck
 • förmågan att läsa normal text går förlorad
 • det perifera synfältet är inte påverkat


I detta skede av sjukdomen kan endast kirurgiskt ingrepp medföra förbättring. Spontanläkningar observeras inte och läkemedelsbehandlingar är verkningslösa.

Operation/Behandling av makulahål

Operation av makulahål utförs på universitetssjukhus. Under operationen, med hjälp av ett operationsmikroskop, tas först glaskroppen bort för att få tillgång till näthinnan. Därefter måste näthinnans yta runt makulahålet avlastas från dragkraften på hålens kanter. Detta görs genom att den inre, ofta bindvävsliknande, gränsmembranet avlägsnas från näthinnans yta. De därmed avlastade kanterna på makulahålet ligger därigenom intill varandra och kan därefter åter växa samman. För att hålla ihop kanterna på makulaforamen under läkningsfasen fylls ögat i slutet av operationen med en gasbubbla, som med tiden försvinner från ögat av sig själv. För att stödja läkningen bör patienten under de första dagarna efter operationen:

 • titta mycket neråt under dagen
 • hålla en sidoläge eller ligga på magen under natten
 • följa det tillfälliga flygförbudet

Framgångssannolikheten för operationen är mycket hög i händerna på en erfaren kirurg. Om det inte kommer till en stängning efter det första ingreppet, kan en andra operation också leda till läkning. Efter stängning av makulaforamen sker vanligtvis en långsam ökning av synskärpan. En operation kan bara lindra skadan som orsakats av makulahålet. Synen kommer inte att vara helt som den var före sjukdomen, särskilt eftersom en viss grad av förvrängd syn ibland kvarstår.

Operationsmetoden är välutvecklad och förfarandet är rutinmässigt. Därmed är riskerna också mycket låga. Linsgrumling (katarakt), som anses vara den vanligaste komplikationen, kan undvikas om linsen byts ut samtidigt. Andra komplikationer, såsom ökning av trycket i ögat eller näthinneavlossning, är mycket sällsynta (ca 1-2 procent). Det största problemet för de flesta patienterna är den initiala positioneringen med blicken nedåt under de första dagarna. Med tanke på de goda framgångschanserna och utsikten till att kunna se betydligt bättre igen efter en framgångsrik stängning av hålet, är operationen av ett makulahål ett bra alternativ.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

 1. Bästa behandlingsresultat
 2. Trygghet och Säkerhet
 3. Kundfokus
 4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt