Kvalitet och säkerhet

Lyssna

Bergman Clinics garanterar högsta möjliga kvalitet och särskild uppsyn för patienterna. Det finns en kontinuerlig process för både bevakning och förbättring av kvaliteten inom Bergman Clinics. Vi har mycket höga standarder och vårt kvalitetssystem utvärderas och förbättras löpande.

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Bergman Clinics erbjuder vård som motsvarar patientens individuella behov och önskemål. 

Stolthet och transparens går hand i hand för oss

Vi är stolta över den kvalitet och säkerhet vi erbjuder våra kunder genom vår omsorg. 

Därför är transparens avgörande för oss – vi gör alla våra kvalitetsresultat offentliga, så att alla kan få insyn i kvaliteten på den vård vi erbjuder. Vi uppdaterar den mätta informationen regelbundet och säkerställer på detta sätt att nya analyser och resultat alltid är tillgängliga.

Läs mer

Gå till 1177.se
Kontakt