Katarakt (grå starr)

Behandlingsförlopp
6

Resultat och eftervård

 

Efter din kataraktoperation

Några timmar efter operationen avtar lokalabedövningen, men vanligtvis uppstår inga smärtor efteråt. De flesta som arbetar kan gå till jobbet redan dagen efter operationen. Vardagliga aktiviteter som att promenera, laga mat eller gå i trappor är inga problem, men undvik fysiskt krävande aktiviteter de första 2-3 veckorna. 

Du kan uppleva dimsyn och rörliga prickar/streck i synfältet, samt grusighet och skavkänsla i ögat. Detta förbättras successivt för varje dag som går, och i takt med detta blir synen klarare. Ökad ljuskänslighet förekommer också, vilket kan dämpas med ett par solglasögon.

Innan du går hem på operationsdagen kan du få en tid för efterkontroll. Detta sker oftast några veckor efter operationen, men efterkontrollerna anpassas individuellt efter behov. Tidigast 6-8 veckor efter operationen kan du gå till optikern för utprovning av glasögon, om du inte valt att bli glasögonfri i samband med din operation. Om du har frågor eller funderingar efter operationen ber vi dig kontakta din Bergman Clinics-klinik. 

Eftervård

Du får recept på ögondroppar som du ska använda dagligen under de närmsta veckorna efter operationen, för att motverka inflammation och hämma irritation i ögat. Vi rekommenderar att undvika sportaktiviteter upp till två veckor efter operationen, och du ska inte gnugga dig i ögat. 

Tillåtet att göra är:

  • Tvätta ansiktet
  • Gå till frisören
  • Ta en dusch eller ett bad, men undvik att få tvål eller schampo i ögonen. 
  • Utföra normalt hushållsarbete
  • Böja sig ner och utföra lätt arbete
  • Titta på TV eller läsa

Din nya konstgjorda lins sätts in i den befintliga linskapseln. Månader till år efter operationen kan denna kapsel gradvis bli grumlig, så att synen blir oskarp igen. Detta kallas för kapselgrumling eller efterstarr och kan korrigeras smärtfritt med en snabb laserbehandling, med en så kallad YAG-laser.

Möjliga komplikationer

Kataraktoperation är en mycket säker operation, eftersom det är en av världens vanligaste operationsmetoder. Även om risken för komplikationer är extremt låg, är det ett kirurgiskt ingrepp och förloppet samt slutresultatet är inte helt förutsägbart. 

Om komplikationer mot all förmodan skulle ske så beslutar kirurgen individuellt hur man bäst ska gå tillväga. Om du misstänker att något är fel efter operationen är det viktigt att du kontaktar oss.

Frågor

Hur går en kataraktoperation till?

Först görs ett 2-3 mm litet snitt i kanten av hornhinnan, genom vilket en smal ultraljudsenhet används för att sönderdela den kroppsegna grumliga linsen och sedan, som med en "mini-dammsugare", sugas upp (kallas för fakoemulsifikation). Kapselsäcken förblir intakt.

Därefter placerar ögonkirurgen den inledningsvis fortfarande vikta konstlinsen i den tomma kapselsäcken, där den vecklas ut och förankras med två små elastiska bågar eller fötter.

Hur lång tid tar en kataraktoperation?

En kataraktoperation är snabbt utförd: Den tar bara 10 till 15 minuter. Du kommer att befinna dig, inklusive förberedelser och eftervård, i kliniken i ungefär två till tre timmar. Efter det kan du åka hem.

Hur vanliga är katarakt och kataraktoperationer?

Gråstarrsoperation är världens vanligaste operation och bara i Sverige görs över 100.000 sådana operationer årligen. Grå starr förekommer främst efter 60 års ålder och snittåldern vid operationär 71 år.

Vad är funktionen hos konstlinsen?

Ögat har förmågan att fokusera på olika avstånd: på nära håll (t.ex. när man läser en bok), på medelavstånd (vid matlagning eller vid datorn) och på långt håll (utomhus och när man kör bil). Denna fokuseringsförmåga går långsamt förlorad med åldern (ålderssynthet). Även vid en kataraktoperation går ögats naturliga förmåga att fokusera på olika avstånd förlorad. Efter en kataraktoperation behöver ögat hjälp för att kunna ställa in skärpan på olika avstånd. Fokuseringen tas då över genom att bära glasögon och/eller kontaktlinser eller genom en premium-intraokular lins (implantat).

Vid operation av grå starr kan vi använda oss av olika konstgjorda linser. Bergman Clinics erbjuder dig möjligheten att välja mellan olika konstgjorda linser.

Vilka typer av konstgjorda linser finns det?

Det finns olika typer av linser, alla med sina specifika egenskaper. Vi skiljer på den sfäriska monofokala (standard) konstlinsen, den asfäriska monofokala konstlinsen, den monofokala toriska konstlinsen, den multifokala konstlinsen samt den multifokala toriska konstlinsen.

Typen av lins som ögonläkaren slutligen implanterar beror delvis på din preoperativa glasögonstyrka, men naturligtvis också på dina önskemål.

Självklart kommer ögonläkaren att hjälpa dig att fatta ett bra beslut. Du kommer dessutom att informeras om hur konstlinsen påverkar din glasögonstyrka.

a) Standard konstlins (monofokal)

Denna lins är den mest frekvent implanterade linsen. Efter operationen möjliggör denna lins skarpt seende på ett avstånd. I regel handlar det om att se på långt håll. I detta fall behöver du sedan en läsglasögon för närsyn.

Det är också möjligt med en konstlins för skarpt seende på nära håll utan glasögon, särskilt om du är närsynt och är van vid detta. Efter operationen är dock glasögon för långsynthet nödvändiga.

b) Högvärdig konstlins

1. Monofokal torisk lins

Vid förekomst av en stark hornhinnekrökning (astigmatism) kan du med denna lins efter operationen se klart på ett avstånd, vanligtvis utan glasögon, likt den monofokala konstlinsen (se ovan). En torisk monofokallins kan övervägas från en hornhinnekrökning på mer än 1,5 dpt. Om astigmatismen (även kallad cylindrisk avvikelse av hornhinnan) inte korrigeras genom konstlinsen, krävs glasögon efter kataraktoperationen för att se skarpt på alla avstånd.

2. Multifokal lins

En multifokal lins är särskilt intressant och blir allt mer populär eftersom den projicerar en skarp bild på näthinnan både på långt och nära håll (och delvis på mellanavstånd). På så sätt kan du i bästa fall helt undvika glasögon även på äldre dagar.

Dock kan det vara så att man måste göra vissa avkall på bildkvaliteten, vilket för de flesta människor inte är särskilt påtagligt. I mörker kan det dock hända att punktformade ljuskällor framstår som suddiga, vilket vissa bilförare kan uppleva som mycket störande till problematiskt. Efter en viss invänjningsperiod överväger dock oftast fördelarna och nackdelarna blir knappt märkbara.

3. Multifokal torisk lins

Detta är en lins som kombinerar egenskaperna hos en monofokal torisk konstlins och en multifokal konstlins.

Efter mätningen av ditt öga/din lins (biometri) kommer det att utvärderas vilka konstlinsalternativ som passar för dig.

Vänligen meddela den undersökande ögonläkaren eller optikern vid Bergman Clinics ögonklinik dina personliga önskemål. Kommer du bra överens med läsglasögon? Eller är det din stora önskan att klara dig utan några glasögon alls?

Vilken linsstyrka ska linsimplatatet ha?

Precis som det finns olika typer av glasögon och kontaktlinser, finns det också olika typer av konstlinser. Vanligtvis väljs en sfäriskt slipad, monofokal standardlins, med vilken du kan se skarpt på ett (före operationen) diskuterat och beräknat avstånd. Här kan du välja mellan att se på nära håll eller på långt håll. För att kunna se skarpt på olika avstånd efter operationen krävs fortfarande glasögon. Om du till exempel är van vid att använda läsglasögon, rekommenderas det att låta implantera en monofokal lins för långsynthet.

Asfäriska monofokala linser har en speciell optik för att minska bildförvrängningar.

Det finns också linstyper som gör att du kan se skarpt i två eller tre områden – på nära håll, på mellanavstånd och på långt håll. Efter kataraktoperationen är då oftast inte läsglasögon nödvändiga.

Om du har en hornhinnekrökning (astigmatism), kan detta korrigeras med en så kallad torisk lins. Idag finns det inte bara toriska monofokala linser utan även toriska multifokala linser som kombinerar egenskaperna hos båda typer av konstlinser.

Vilken typ av konstlins används?

Bergman Clinics använder den senaste generationen av linser. Före kataraktoperationen mäts styrkan på konstlinsen noggrant med hjälp av optisk laserbiometri. Valet av konstlins baseras bland annat på din preoperativa glasögonstyrka, dina undersökningsresultat, vanor och önskemål.


Självklart kommer våra optiker och ögonläkare att ge dig omfattande rådgivning och hjälpa dig att fatta ett bra, för dig lämpligt beslut.

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Visa alla

Gå till 1177.se
Kontakt