Katarakt (grå starr)

Behandlingsförlopp
3

Remiss

Din läkare eller optiker är första kontaktperson när du upplever problem med synen. Om de anser att du behöver specialistvård kommer du blir hänvisad vidare. Du kan diskutera med din läkare eller optiker till vilken vårdgivare du vill bli hänvisad till.

Din läkare eller optiker skickar sedan remissen till Bergman Clinics. När vi fått remissen skickar vi ut en kallelse till dig. I första hand skickas kallelsen till dig via digital brevlåda, om du inte har det får du en kallelse per post.

Om du har en remiss på papper kan du skicka den till oss, du hittar post-adresser här.

Du kan också skicka in en egenremiss till oss. Du hittar egenremiss här.

Frågor

Gå till 1177.se
Kontakt