Glaskroppsgrumling (Floaters)

Lyssna

I unga år är det gel som fyller utrymmet i ögat bakom linsen, och som kallas glaskroppen, klart och homogent. Men med åldern förvätskas delar av det, medan andra delar kondenserar till trådliknande strukturer.

Dessa fina grumlingar uppfattas som rörliga punkter eller "floaters".

Orsaker och symtom på glaskroppsgrumling

Åldrandeprocessen underlättas av närsynthet och individuell predisposition. Uppkomsten av "floaters" är gradvis, eftersom förändringarna i glaskroppen utvecklas långsamt över åren. Plötslig uppkomst av glaskroppsgrumlingar kan dock ha en allvarligare orsak, som till exempel en näthinneavlossning eller blödning in i ögat. I ett sådant fall bör en ögonläkare omedelbart konsulteras.

Typiska kännetecken för glaskroppsgrumlingar är deras långsamma utveckling och rörlighet: Eftersom glaskroppen till stor del består av vatten, simmar de fastare delarna mer eller mindre fritt i den, så att grumlingarna rör sig fram och tillbaka framför näthinnan i ögat vid ögonrörelser. Ofta är de bara tillfälligt framför syncentrum, ibland stannar de i det centrala synfältet i månader för att sedan till den drabbades lättnad dra sig tillbaka till periferin. I andra fall koncentrerar de sig i centrum och hindrar läsningen. Symtom inkluderar till exempel "flygande mygg" framför ögat, som särskilt uppmärksammas mot en ljus bakgrund.

Glaskroppsavlägsnande

Det finns en effektiv metod för att lösa problemet på ett hållbart sätt, och det är kirurgisk borttagning av den förändrade glaskroppen. Denna operation, kallad vitrektomi, är daglig rutin inom ögonkirurgin. Genom att använda små snitt i ögat förs vätska in i ögats inre via en infusionsledning, och med hjälp av en så kallad glaskroppsskärare suges glaskroppen ut och skärs bort bit för bit. Även om vitrektomin är säker och kontrollerad finns det ingen operation utan en liten restriktionsrisk. I detta fall finns det två noterbara risker: Varje vitrektomi leder på medellång sikt till linsgrumling, och då blir en kataraktoperation nödvändig. Hos unga människor leder en kataraktoperation dock till förlusten av ögats förmåga att se på nära håll utan läsglasögon (ackommodation).

För äldre patienter rekommenderar ögonläkare en samtidig linsoperation för att undvika ett andra ingrepp. Mycket sällan kan manipulationen av glaskroppen leda till bildandet av ett hål i näthinnan och sedan till en näthinneavlossning som hotar synen. Risken ligger idag under 1 procent. I de flesta fall kan permanent synförlust förhindras genom ytterligare kirurgiska ingrepp.

Operation - För och emot

Inför varje operation måste den individuella lidandegraden ställas i relation till riskerna.  En ung person med endast lätt störande grumlingar kommer inte allvarligt att överväga en operation för att behålla ackommodationskraften. Efter 50 års ålder, vid kraftig hindring av glaskroppsgrumlingar, kan en operation komma ifråga, särskilt med tanke på att en kataraktoperation nästan alltid blir nödvändig med åldern. Risken för allvarliga komplikationer är mycket låg - men inte noll.

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet
Gå till 1177.se
Kontakt