Torra ögon

27.02.2024
Lyssna

Torra ögon är ett vanligt tillstånd som uppstår när dina tårar inte kan ge tillräcklig smörjning för dina ögon. Detta kan bero på antingen otillräcklig tårproduktion eller dålig tårkvalitet. Symptom på torra ögon kan inkludera irritation, en brännande känsla, känsla av främmande kropp i ögat, rodnad och i vissa fall även vattenrika ögon som en reaktion på irritationen.

 

Torra ögon kan bero på flera faktorer, inklusive:

- Åldrande, särskilt efter menopausen hos kvinnor.
- Biverkningar av vissa mediciner som antihistaminer, antidepressiva medel, och vissa blodtrycksmediciner.
- Miljöfaktorer som torr luft, rök, vind och långvarig skärmanvändning som minskar blinkfrekvensen.
- Sjukdomstillstånd som Sjögrens syndrom, reumatoid artrit och diabetes.
- Blekpharit (ögonlocksinflammation) och problem med Meiboms körtlar kan påverka tårkvaliteten.
- Långvarig användning av kontaktlinser.

 

Torra ögon video

Behandling av torra ögon


Behandling av torra ögon fokuserar på att återställa en adekvat tårfilm för att lindra symtomen och skydda ögat. Några vanliga behandlingsmetoder inkluderar:

- Konstgjorda tårar och ögondroppar för att tillföra fukt.
- Preskriptionsdroppar som ökar tårproduktionen eller minskar inflammation.
- Punktpluggar som sätts in i tårkanalerna för att sakta ner avflödet av tårar och därmed behålla fukt på ögat längre.
- Omega-3-tillskott kan rekommenderas för att förbättra tårkvaliteten.
- God ögonhygien, inklusive rengöring av ögonlockskanterna för att hantera blepharit.
- Skyddsglasögon i miljöer med luftkonditionering eller blåsiga förhållanden för att minska tårevaporation.
- Anpassningar i livsstil, såsom att ta regelbundna pauser under skärmanvändning för att blinka oftare.

För personer med mer allvarliga fall av torra ögon kan mer avancerade behandlingar behövas, som specialanpassade kontaktlinser eller kirurgi. Det är viktigt att konsultera en ögonspecialist (optometrist eller oftalmolog) för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan anpassad till dina specifika behov.

Gå till 1177.se
Kontakt