Katarakt, även känd som grå starr

27.02.2024
Lyssna

Katarakt, även känd som grå starr, är en ögonsjukdom som gradvis försämrar synen genom att orsaka grumling av ögats lins. Detta tillstånd är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland äldre, men den kan drabba individer i alla åldrar.

Grumlingen beror på att proteinerna i linsen bryts ner och klumpar ihop sig, vilket förhindrar att ljus passerar klart genom linsen och därmed skapar en dimmig eller suddig synupplevelse.

 

Katarakt, grå starr

Symptomen på katarakt utvecklas långsamt och kan inkludera suddig syn, minskad färgintensitet, svårigheter med synen i starkt ljus eller vid mörker, samt en ökande svårighet att läsa eller köra bil. Även om tillståndet initialt kan hanteras med starkare belysning och glasögonanpassningar, blir kirurgiskt ingrepp ofta nödvändigt för att återställa synen. Under en kataraktoperation ersätts den grumliga linsen med en konstgjord lins, vilket oftast resulterar i en markant förbättring av synen.

Riskfaktorer för utveckling av katarakt inkluderar åldrande, diabetes, rökning, överdriven alkoholkonsumtion, långvarig exponering för solljus och genetiska faktorer. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att bibehålla god synkvalitet och livskvalitet.

Gå till 1177.se
Kontakt