Upptäck och behandla samsynsproblem hos barn

06.03.2024
Lyssna

Välkommen till Bergman Clinics nya hemsida, där vi med stolthet fortsätter det viktiga arbetet med ögonsjukvård som tidigare utförts av Memira. I detta inlägg fokuserar vi på ett område som berör många familjer: samsynsproblem hos barn

Hur Upptäcks Samsynsproblem?

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling. Familj, lärare, skolsjuksköterskor och barnhälsovården spelar alla en viktig roll i att identifiera tecken som kan tyda på samsynsproblem. Vanliga indikationer inkluderar att barnet gnuggar sina ögon ofta, klagar över huvudvärk, har svårt att koncentrera sig på läxor eller visar en ovilja att läsa.

Vår Approach

På Bergman Clinics tar vi ett heltäckande grepp om diagnos och behandling av samsynsproblem. Vår första åtgärd är en grundlig synundersökning utförd av våra specialister, för att noggrant utvärdera barnets synförmåga och ögonens samarbete. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi kan erbjuda en skräddarsydd behandlingsplan som möter varje barns unika behov.

Behandlingsmöjligheter

Behandlingsalternativ varierar beroende på problemets art och kan inkludera allt från specifika ögonövningar, som syftar till att förbättra ögonens samarbete, till att bära glasögon utrustade med speciella linser. I vissa fall kan mer ingående behandlingar behövas, men vår erfarenhet visar att tidig upptäckt och intervention ofta leder till mycket goda resultat.

Vårt Löfte

På Bergman Clinics är vårt löfte att ge ditt barn den bästa möjliga starten i livet, med synen som en grundpelare för lärande och utveckling. Vi arbetar nära med familjer för att säkerställa att varje barn får den uppmärksamhet och vård som krävs, och vi är dedikerade till att erbjuda en stödjande, vänlig miljö där ditt barn kan trivas.


Att upptäcka och behandla samsynsproblem hos barn är en resa vi gör tillsammans med er. Vi är här för att stötta, informera och uppmuntra er familj genom varje steg på vägen. För mer information eller för att boka en undersökning, besök vår nya hemsida eller kontakta oss direkt. Tillsammans ser vi till att ditt barn får de bästa förutsättningarna för en hälsosam synutveckling.

Tack för att ni valt Bergman Clinics som er partner i ögonhälsa. Vi ser fram emot att välkomna er.

Gå till 1177.se
Kontakt