Hjälp, mina ögon är torra och svider!

01.03.2024
Lyssna

 Torra ögon är ett mycket vanligt ögonproblem som kan ha många olika orsaker, bland annat:

  • Du sitter länge framför skärmen.
  • Du vistas i en torr eller dammig miljö under längre tid.
  • Med ökande ålder minskar produktionen av tårfilm.
  • Du har en allergisk reaktion som gör att ögonen svider.
  • Du har en pågående ögoninfektion.
  • Efter gråstarrsoperation eller ögonimplantat är ögonen torrare under en period.

 

Tårfilmen som ska skydda ögat innehåller flera olika komponenter: vatten och salt samt lipider (fetter). Lipiderna är det som smörjer ögat medan det salta vattnet transporterar lipiderna och smutspartiklar ut ur ögat. Torrhet kan bero både på för låg produktion av lipider i ögonlockets körtlar, för låg produktion av tårvätska eller stopp i kanalen som transporterar bort tårvätska. Därför kan rinnande ögon också vara ett tecken på torra ögon.

Egenvård

Torra ögon är oftast inte ett akut problem även om det känns obehagligt. Det finns flera saker du själv kan göra för att lindra besvären:

  • Ta pauser i din skärmanvändning.
  • Undvik smutsiga miljöer eller starkt ljus.
  • Använd smörjande ögondroppar.
  • Massera ögonlocken för att stimulera produktionen av lipider.

Ögondroppar/ tårsubstitut är det enklaste hjälpmedlet. De finns receptfritt på apotek. Välj droppar som inte har konserveringsmedel och prova gärna flera olika produkter för att se vad som passar dig bäst. Du kan också regelbundet massera dina ögonlock för att stimulera produktionen av lipider. Du kan se en film om hur du gör här.

Läkarvård

Torra ögon är en mycket vanlig anledning till att söka ögonläkare, men i de allra flesta fall kan läkaren inte ge dig mer hjälp än att ge råd att använda receptfria ögondroppar.

Om det är så att dina torra och irriterade ögon beror på en ögoninfektion (blefarit), kan antibiotika behövas för att häva infektionen. Sök läkare om du misstänker att dina torra ögon beror på ögoninfektion eller annan sjukdom!

I mycket svåra fall finns möjlighet att sätta in pluggar i tårkanalerna som ökar förekomsten av tårvätska. Det finns också flera olika metoder där intensivt ljus används för att stimulera tårproduktionen, såsom IPL-behandling. Sådan behandling är kostsam och bekostas av patienten själv. I kliniska tester utförda av Bergman Clinics hjälps en del patienter men andelen som upplever en förbättring är för närvarande för låg för att vi ska vilja erbjuda sådan behandling."
 

Gå till 1177.se
Kontakt