Det händer vid en ögonundersökning

Det händer vid en ögonundersökning

01.03.2024
Lyssna

Upplever du problem med ögonen eller misstänker en ögonsjukdom? Då är optiker eller vårdcentral den första anhalten. Optikern eller vårdcentralens läkare gör en första bedömning och skriver en remiss till Bergman Clinics om bedömningen är att du behöver träffa en specialistläkare inom ögon för ytterligare utredning. Det är också möjligt att göra en egenremiss om du redan vet att du behöver specialistvård, blankett för det finns här på hemsidan.

När vi fått remissen kommer en första bedömning att göras utifrån tillgänglig information, det som står i remissen och eventuella tidigare journalanteckningar. En tid bokas hos lämplig läkare. Hur länge du får vänta beror på hur brådskande ditt ärende bedöms vara, men generellt är våra väntetider mycket korta.

Som ny patient hos oss får du en kallelse via post, där det anges när du ska komma till kliniken. Kom i tid före den utsatta tiden, då det ibland ska göras vissa mätningar och förberedelser före besöket hos läkaren.

I många fall kommer du att få pupillvidgande ögondroppar för att läkaren ska kunna se bättre in i ögat med biomikroskop och andra instrument. De pupillvidgande ögondropparna gör dig ljuskänslig och minskar synskärpan. Därför rekommenderar vi att du inte kör bil till kliniken, eftersom du inte kommer att kunna köra efter besöket.

Under besöket hos ögonläkaren kommer en första diagnos kommer att ställas. Beroende på vad diagnosen är kan du kallas till uppföljande besök eller operation, eller remitteras vidare till sjukhus om du är i behov av operation eller åtgärd som Bergman Clinics inte utför.

Om läkaren skriver ut mediciner är det viktigt att vi har tillgång till din läkemedelslista om du tar andra läkemedel, så att det preparat som skrivs ut inte medför problem kombinerat med annan medicin som du tar.

Vårt mål är att ett besök hos oss på Bergman Clinics ska vara en positiv upplevelse, och all personal kommer att göra sitt yttersta för att du ska känna dig väl omhändertagen!

Gå till 1177.se
Kontakt