Samsynsproblem

Lyssna

Samsynsproblem innebär att ögonen inte samarbetar som de ska. Om du misstänker att du har samsynsproblem kan du boka tid hos. Vi är specialister på diagnos och behandling av samsynsproblem.


Vad är samsynsproblem?

Samsynsproblem, eller problem med binokulärt seende, uppstår när ögonen inte samarbetar som de ska för att skapa en enda, sammanhängande bild. Det innebär att ögonen, trots att de ser samma scen, inte effektivt kan koordinera sina bilder till en enhetlig uppfattning. Detta kan leda till en rad symtom, inklusive:

  • Ögontrötthet eller ögonstress
  • Huvudvärk
  • Svårigheter att fokusera
  • Problem med att bedöma avstånd, vilket kan påverka uppfattningen av tredimensionellt djup
  • Dubbelseende (diplopi)

Orsaker och behandling

Orsakerna till samsynsproblem kan vara många och varierade:

  • Obalanser i ögonmusklerna
  • Skillnader i ögonens refraktion (synskärpa) som inte har korrigerats
  • Skelning (strabismus)
  • Neurologiska problem som påverkar ögonens förmåga att koordinera.

Behandlingen kan omfatta allt från glasögon med specialanpassade linser till ögonövningar, ibland kallade visionsterapi, eller i vissa fall kirurgi, beroende på den underliggande orsaken och svårighetsgraden av samsynsproblemen.

Berman Clinics tar emot både barn och vuxna med samsynsproblem. 

Gå till 1177.se
Kontakt