Katarakt (grå starr)

Behandlingsförlopp
2

Undersökning och diagnos

Om du misstänker att du har katarakt (grå starr) kan du antingen skicka egenremiss till Bergman Clinics, eller få remiss via din optiker eller vårdcentral. 

För att ta reda på om du har katarakt (grå starr) undersöker läkaren eller optikern dina ögon med en spaltlampa, eller kornealmikroskop som det också kallas. Denna speciella lampa ger en smal stråle av ljus och då kan den främre delen av ögat undersökas - där finns linsen. 

Med lampan kan läkaren eller optikern se om det finns grumlingar i linsen och om dessa finns, hur långt de har utvecklats. Dessutom undersöks det hur mycket du kan se och om dina ögon i övrigt är friska.

Om det bedöms att en operation för katarakt (grå starr) är indicerad, blir du remitterad till en ögonklinik. Där genomförs en mycket grundlig undersökning av ögat och i samråd med dig fastställs en tid för operationen. Alla undersökningar är smärtfria. I samband med dessa undersökningar ges du ögondroppar för att vidga pupillen, så att även de bakre delarna av ögat kan bedömas. Du får inte köra bil efter undersökningen då dropparna gör att synen är suddig. 

Under undersökningen mäts ögat noggrant med hjälp av ultraljud eller optisk laserbiometri (IOL-Master) för att den individuellt mest lämpliga styrkan på linsen kan beräknas. Därefter följer ett utförligt samtal med patienten där alla frågor kan besvaras. 

Frågor

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Hur går en kataraktoperation till?

Först görs ett 2-3 mm litet snitt i kanten av hornhinnan, genom vilket en smal ultraljudsenhet används för att sönderdela den kroppsegna grumliga linsen och sedan, som med en "mini-dammsugare", sugas upp (kallas för fakoemulsifikation). Kapselsäcken förblir intakt.

Därefter placerar ögonkirurgen den inledningsvis fortfarande vikta konstlinsen i den tomma kapselsäcken, där den vecklas ut och förankras med två små elastiska bågar eller fötter.

Hur lång tid tar en kataraktoperation?

En kataraktoperation är snabbt utförd: Den tar bara 10 till 15 minuter. Du kommer att befinna dig, inklusive förberedelser och eftervård, i kliniken i ungefär två till tre timmar. Efter det kan du åka hem.

Hur vanliga är katarakt och kataraktoperationer?

Gråstarrsoperation är världens vanligaste operation och bara i Sverige görs över 100.000 sådana operationer årligen. Grå starr förekommer främst efter 60 års ålder och snittåldern vid operationär 71 år.

Vad är funktionen hos konstlinsen?

Ögat har förmågan att fokusera på olika avstånd: på nära håll (t.ex. när man läser en bok), på medelavstånd (vid matlagning eller vid datorn) och på långt håll (utomhus och när man kör bil). Denna fokuseringsförmåga går långsamt förlorad med åldern (ålderssynthet). Även vid en kataraktoperation går ögats naturliga förmåga att fokusera på olika avstånd förlorad. Efter en kataraktoperation behöver ögat hjälp för att kunna ställa in skärpan på olika avstånd. Fokuseringen tas då över genom att bära glasögon och/eller kontaktlinser eller genom en premium-intraokular lins (implantat).

Vid operation av grå starr kan vi använda oss av olika konstgjorda linser. Bergman Clinics erbjuder dig möjligheten att välja mellan olika konstgjorda linser.

Vilka typer av konstgjorda linser finns det?

Det finns olika typer av linser, alla med sina specifika egenskaper. Vi skiljer på den sfäriska monofokala (standard) konstlinsen, den asfäriska monofokala konstlinsen, den monofokala toriska konstlinsen, den multifokala konstlinsen samt den multifokala toriska konstlinsen.

Typen av lins som ögonläkaren slutligen implanterar beror delvis på din preoperativa glasögonstyrka, men naturligtvis också på dina önskemål.

Självklart kommer ögonläkaren att hjälpa dig att fatta ett bra beslut. Du kommer dessutom att informeras om hur konstlinsen påverkar din glasögonstyrka.

a) Standard konstlins (monofokal)

Denna lins är den mest frekvent implanterade linsen. Efter operationen möjliggör denna lins skarpt seende på ett avstånd. I regel handlar det om att se på långt håll. I detta fall behöver du sedan en läsglasögon för närsyn.

Det är också möjligt med en konstlins för skarpt seende på nära håll utan glasögon, särskilt om du är närsynt och är van vid detta. Efter operationen är dock glasögon för långsynthet nödvändiga.

b) Högvärdig konstlins

1. Monofokal torisk lins

Vid förekomst av en stark hornhinnekrökning (astigmatism) kan du med denna lins efter operationen se klart på ett avstånd, vanligtvis utan glasögon, likt den monofokala konstlinsen (se ovan). En torisk monofokallins kan övervägas från en hornhinnekrökning på mer än 1,5 dpt. Om astigmatismen (även kallad cylindrisk avvikelse av hornhinnan) inte korrigeras genom konstlinsen, krävs glasögon efter kataraktoperationen för att se skarpt på alla avstånd.

2. Multifokal lins

En multifokal lins är särskilt intressant och blir allt mer populär eftersom den projicerar en skarp bild på näthinnan både på långt och nära håll (och delvis på mellanavstånd). På så sätt kan du i bästa fall helt undvika glasögon även på äldre dagar.

Dock kan det vara så att man måste göra vissa avkall på bildkvaliteten, vilket för de flesta människor inte är särskilt påtagligt. I mörker kan det dock hända att punktformade ljuskällor framstår som suddiga, vilket vissa bilförare kan uppleva som mycket störande till problematiskt. Efter en viss invänjningsperiod överväger dock oftast fördelarna och nackdelarna blir knappt märkbara.

3. Multifokal torisk lins

Detta är en lins som kombinerar egenskaperna hos en monofokal torisk konstlins och en multifokal konstlins.

Efter mätningen av ditt öga/din lins (biometri) kommer det att utvärderas vilka konstlinsalternativ som passar för dig.

Vänligen meddela den undersökande ögonläkaren eller optikern vid Bergman Clinics ögonklinik dina personliga önskemål. Kommer du bra överens med läsglasögon? Eller är det din stora önskan att klara dig utan några glasögon alls?

Vilken linsstyrka ska linsimplatatet ha?

Precis som det finns olika typer av glasögon och kontaktlinser, finns det också olika typer av konstlinser. Vanligtvis väljs en sfäriskt slipad, monofokal standardlins, med vilken du kan se skarpt på ett (före operationen) diskuterat och beräknat avstånd. Här kan du välja mellan att se på nära håll eller på långt håll. För att kunna se skarpt på olika avstånd efter operationen krävs fortfarande glasögon. Om du till exempel är van vid att använda läsglasögon, rekommenderas det att låta implantera en monofokal lins för långsynthet.

Asfäriska monofokala linser har en speciell optik för att minska bildförvrängningar.

Det finns också linstyper som gör att du kan se skarpt i två eller tre områden – på nära håll, på mellanavstånd och på långt håll. Efter kataraktoperationen är då oftast inte läsglasögon nödvändiga.

Om du har en hornhinnekrökning (astigmatism), kan detta korrigeras med en så kallad torisk lins. Idag finns det inte bara toriska monofokala linser utan även toriska multifokala linser som kombinerar egenskaperna hos båda typer av konstlinser.

Vilken typ av konstlins används?

Bergman Clinics använder den senaste generationen av linser. Före kataraktoperationen mäts styrkan på konstlinsen noggrant med hjälp av optisk laserbiometri. Valet av konstlins baseras bland annat på din preoperativa glasögonstyrka, dina undersökningsresultat, vanor och önskemål.


Självklart kommer våra optiker och ögonläkare att ge dig omfattande rådgivning och hjälpa dig att fatta ett bra, för dig lämpligt beslut.

Visa alla

Gå till 1177.se
Kontakt