Korta väntetider

Hos oss kan du snabbt få hjälp.

Lyssna

På Bergman Clinics kan du snabbt få en första konsultation eller ett polikliniskt besök. På den här sidan kan du se våra tillgänglighetstider för alla behandlingar.

Förklaring av tillgänglighetstider


I översikten ovan hittar du en indikation på våra tillgänglighetstider per specialitet. De beräknas om och uppdateras på vår webbplats efter varje arbetsdag. Här följer några förklaringar.

*Aktuell tillgänglighetstid
Den angivna "Aktuella tillgänglighetstiden" avser den tredje lediga möjligheten i kalendern. Denna prospektiva definition har fastställts av NZa och tillämpas även av oss för väntetiden till behandlingar.

Tillgänglighetstiden för en second opinion är längre än för ett vanligt möte.

Väntetidsförmedling
Om du tycker att tillgänglighetstiden är för lång kan du alltid kontakta oss eller be din försäkringsgivare om hjälp med väntetidsförmedling. Din försäkringsgivare kan stödja dig så att du möjligen kan få hjälp snabbare. Den maximalt acceptabla väntetiden som överenskommits gemensamt av vårdgivare och försäkringsgivare (Treeknormen) är 4 veckor för tillgång till poliklinik och diagnostik. För behandling är den maximalt acceptabla väntetiden 7 veckor.

Operationer på externa platser, Bergman Clinics | Rörelse
Läkarna från Bergman Clinics | Rörelse opererar även på IJsselland Ziekenhuis och Franciscus Gasthuis & Vlietland. Tillgänglighetstiderna för en operation på dessa externa platser skiljer sig från väntetiderna på våra egna platser.

Central operationsplats, Bergman Clinics | Utseende
Alla behandlingar för Bergman Clinics | Utseende sker i Hilversum, huvudplatsen för Utseendedivisionen. Den visade tillgänglighetstiden är den genomsnittliga tillgänglighetstiden för specialisterna vid de olika poliklinikerna.

Boka tid för försäkrad vård
Be din husläkare eller annan specialist att digitalt hänvisa/informera dig. I de flesta fall kan du direkt boka din första tid online. För mer information om att boka tid, se här.

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt
Gå till 1177.se
Kontakt