Vad ska jag ta med mig till mitt första besök?

Ta med giltig legitimation, din remiss (om du fått den i pappersform), tidigare ögonundersökningar och glasögon eller kontaktlinser du använder.

Gå till 1177.se
Kontakt