Hur får jag en remiss till Bergman Clinics?

För att besöka Bergman Clinics behöver du en remiss från din vårdcentral, din lokala optiker eller, för barn, från skolsköterskan. De bedömer ditt behov och kan hänvisa dig till oss för vidare specialistundersökning och behandling. 

I Region Stockholm och Skåne tar vi även emot egenremisser som du kan läsa mer om här. 

Gå till 1177.se
Kontakt