När ska jag sluta med dropparna?

Avsluta droppbehandlingen 3 veckor efter operationen om inte läkaren ordinerat annat.

Gå till 1177.se
Kontakt