Vilka typer av konstgjorda linser finns det?

Det finns olika typer av linser, alla med sina specifika egenskaper. Vi skiljer på den sfäriska monofokala (standard) konstlinsen, den asfäriska monofokala konstlinsen, den monofokala toriska konstlinsen, den multifokala konstlinsen samt den multifokala toriska konstlinsen.

Typen av lins som ögonläkaren slutligen implanterar beror delvis på din preoperativa glasögonstyrka, men naturligtvis också på dina önskemål.

Självklart kommer ögonläkaren att hjälpa dig att fatta ett bra beslut. Du kommer dessutom att informeras om hur konstlinsen påverkar din glasögonstyrka.

a) Standard konstlins (monofokal)

Denna lins är den mest frekvent implanterade linsen. Efter operationen möjliggör denna lins skarpt seende på ett avstånd. I regel handlar det om att se på långt håll. I detta fall behöver du sedan en läsglasögon för närsyn.

Det är också möjligt med en konstlins för skarpt seende på nära håll utan glasögon, särskilt om du är närsynt och är van vid detta. Efter operationen är dock glasögon för långsynthet nödvändiga.

b) Högvärdig konstlins

1. Monofokal torisk lins

Vid förekomst av en stark hornhinnekrökning (astigmatism) kan du med denna lins efter operationen se klart på ett avstånd, vanligtvis utan glasögon, likt den monofokala konstlinsen (se ovan). En torisk monofokallins kan övervägas från en hornhinnekrökning på mer än 1,5 dpt. Om astigmatismen (även kallad cylindrisk avvikelse av hornhinnan) inte korrigeras genom konstlinsen, krävs glasögon efter kataraktoperationen för att se skarpt på alla avstånd.

2. Multifokal lins

En multifokal lins är särskilt intressant och blir allt mer populär eftersom den projicerar en skarp bild på näthinnan både på långt och nära håll (och delvis på mellanavstånd). På så sätt kan du i bästa fall helt undvika glasögon även på äldre dagar.

Dock kan det vara så att man måste göra vissa avkall på bildkvaliteten, vilket för de flesta människor inte är särskilt påtagligt. I mörker kan det dock hända att punktformade ljuskällor framstår som suddiga, vilket vissa bilförare kan uppleva som mycket störande till problematiskt. Efter en viss invänjningsperiod överväger dock oftast fördelarna och nackdelarna blir knappt märkbara.

3. Multifokal torisk lins

Detta är en lins som kombinerar egenskaperna hos en monofokal torisk konstlins och en multifokal konstlins.

Efter mätningen av ditt öga/din lins (biometri) kommer det att utvärderas vilka konstlinsalternativ som passar för dig.

Vänligen meddela den undersökande ögonläkaren eller optikern vid Bergman Clinics ögonklinik dina personliga önskemål. Kommer du bra överens med läsglasögon? Eller är det din stora önskan att klara dig utan några glasögon alls?

Gå till 1177.se
Kontakt