Ögonmottagning för barn

Lyssna

Det är extra viktigt att tidigt identifiera synproblem hos barn, då deras ögon och synförmåga fortfarande är under utveckling. Bergman Clinics samlar experter inom optik, ögonsjukvård och ortoptik under ett och samma tak för att effektivt kunna upptäcka och åtgärda eventuella synfel eller andra synrelaterade problem hos barn.


Synundersökning - barn

Barn som kommer till Bergman Clinics gör det vanligen via remiss från skolsköterskan på ditt barns skola eller via vårdcentral. I Region Stockholm och Skåne finns det inget remisskrav, bor du i dessa regioner kan kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Men det kan ändå vara klokt att gå via skolsköterskan, för att säkerställa att det är ögonen som orsakar besvären.

Amblyopi hos barn 

Ca 6% av barn under förskoleåldern drabbas av amblyopi. Det är en synnedsättning orsakad av brist på adekvat synstimulering vilket hämmar normal synutveckling. Det är oftast inget organiskt fel på ögat, är ofta ensidig och förbättras inte omgående av glasögon. I första hand korrigeras eventuella synfel med glasögon. Lappträning kan också vara aktuellt, det görs i samråd med ögonläkare/ortoptist. 

Skelning hos barn

Skelning är ett tillstånd som drabbar ca 3-4% av förskolebarnen. Det betyder att ett av ögonen avviker från synriktningen. Det avvikande ögat kan va riktat uppåt, nedåt, inåt eller utåt, eller en blandning av dessa. En skelning kan finnas på endast ett öga ( som orsakar amblyopi) eller omväxlande mellan ögonen. Det kan också finnas en skelning som visar sig periodiskt ex vid trötthet eller i vissa blickriktningar, sk dold skelning. Hos små barn förekommer ofta ” falsk skelning”, dvs bred näsrygg, tydliga hudveck vid näsroten. Detta utesluter inte en möjlig äkta skelning och bör avgöras av ögonspecialist, läkare eller skelningsspecialist; ortoptist.

Vad orsakar skelning?
Defekt styrning av ögonens samarbete där orsaken kan finnas i:

  • Ögonens muskelkraft
  • Mekaniska hinder
  • Hjärnans styrning av ögonen
  • Ögonsjukdomar och skador
  • Ögonens olika brytkraft
  • Ärftlighet

Skelning behandlas med glasögon, lappträning och i vissa fall operation. Bästa behandlingen bestäms tillsammans med ögonläkare och ortoptist. 

Synfel hos barn

Barn kan utveckla både närsynthet, översynthet och astigmatism. 

Närsynthet
Närsynthet beror på att ögat är lite för långt. Då hamnar bilden framför näthinnan istället för på den och bilden blir oskarp. Föremål som befinner sig på nära håll ses skarpare än de som befinner sig på längre avstånd. Närsynthet är ibland kombinerat med astigmatism.

Översynthet 
Så gott som alla barn är översynta vid födseln och under uppväxten. Översyntheten beror på att ögat är för kort och bilden hamnar bakom istället för på näthinnan. Då blir bilden oskarp. Ibland förekommer astigmatism eller skelning tillsammans med översyntheten. Om översyntheten är mer än det normala eller om det föreligger samtidig skelning behöver barnet glasögon för att trygga en normal synutveckling.

Astigmatism (brytningsfel)
Astigmatism betyder att ljuset bryts oregelbundet på ögat (hornhinnan eller ibland linsen), och bilden på näthinnan blir oskarp. Astigmatism förekommer ofta tillsammans med närsynhet eller översynthet, man kan även förekomma för sig själv.

Om du misstänker att ditt barn ser dåligt är du välkommen att kontakta Bergman Clinics. I Stockholm på Eugeniavägen 16 och i Täby på Göran Elgfelts Gata 3 finns Memira Eyecenter som har ett stort barnutbud på barnglasögon. 

Gå till 1177.se
Kontakt